Meniu
Your Cart

REGULAMENT GIVEAWAY CASA ALEX MOTRU

Regulament Giveaway

„ Casa Alex Motru”

Giveaway Casa Alex Motru

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului „Casa Alex Motru”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga premiile oferite în condiţiile prevăzute mai jos.

1.Noţiuni

Organizator – compania SC AUTO ALEX SRL.

Concurs – prezentul concurs „ Giveaway Casa Alex Motru”, care are drept scop promovarea de către CASA  ALEX MOTRU a paginii sale de Facebook. Acest concurs nu prevede nicio taxă de participare şi se desfăşoară în perioada 01 - 27.03.2023, în conformitate cu prezentul regulament.

Participant – persoană fizică, client nou sau membru al comunităţii Casa Alex Motru pe Facebook.

2. Termenii generali și descrierea concursului

2.1. Pentru participarea la concurs, Participanţii trebuie să:

- dea like la pagina @casaalexmotru Facebook (obligatoriu).

- eticheteze 3 prieteni intr-un comentariu la postarea Giveaway-ului de pe Facebook (obligatoriu).

- share public la postare (obligatoriu)

2.2. Câștigătorul va fi selectat aleatoriu dintre participanții care au etichetat, prin aplicația https://commentpicker.com. Selecția se va face pe data de 27 Martie 2023, la ora 13:00.

2.3. Există 1 premiu pentru 1 castigator.

3. Perioada desfăşurării concursului

3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 01.03 - 27.03.2023.

4. Alte condiţii valabile pentru participanţi

4.1. Pentru participare la concurs se interzice crearea de conturi false/anonime cu scopul de a posta comentarii repetat, pentru a mări șansele de câștig.

4.2. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest articol, organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude participantul din concurs, dar și din concursurile viitoare.

4.3. Concursul este deschis participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți până la data începerii concursului, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în orașul Motru, dar și pe o rază de 40 km distanță de Motru.

4.4 La acest concurs nu au drept de participare următoarele persoane:

a. angajații Organizatorului;

b. membrii familiilor presupusilor menționați la punctul a. (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/sora, rude de gradul I si II);

5. Premii

5.1. Premiul ce va fi oferit câştigătorului concursului este: V-TAC ASPIRATOR ROBOT CU TELECOMANDĂ – ALB / ALBASTRU.

5.2 Premiile nu pot fi schimbate şi nu se poate cere contravaloarea lor în bani.

5.3. Premiile oferite în cadrul Concursului sunt achiziţionate din fondurile proprii ale Organizatorului.

5.4. Premiul este în valoare de 500 Lei cu TVA inclus / premiul se acordă prin tragere la sorți electronică.

6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor de participare

6.1. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului a dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul prezentului Concurs.

6.2. Participarea abonatului/utilizatorului în cadrul acestui Concurs, prezumă în mod tacit, informarea si acceptarea acestuia a tuturor regulilor de desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de către Organizator.

7. Obligaţiile câştigătorului

7.1. Pentru a obţine premiul, câştigătorul trebuie să îndeplineasca următoarele condiţii:

   - Să dea like si share public postarii concursului.

   - Să dea like paginii @casaalexmotru de pe Facebook.

   - Să eticheteze intr-un comentariu trei persoane la postarea concursului pe pagina de Facebook @casaalexmotru

   - Să se prezinte la adresa menţionată în p. 8.1

   - Să prezinte documentul de identitate dacă ridică premiul personal

7.2. Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă sa primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament sau să prezinte în mod scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv.

7.3. Prin intrarea în posesia premiului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la acest Concurs, fără a pretinde la remunerare. Totodată, câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor Concursului.

7.4. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat de a intra în posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.

8. Înmânarea premiilor

8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului cu ridicare din magazinul CASA  ALEX MOTRU din localitatea MOTRU, strada Calea Severinului, nr. 68, judet Gorj.

8.2. Perioada de înmânare a premiului este de 7 zile, începând cu data publicării rezultatului Concursului pe https://www.facebook.com/casaalexmotru

8.3. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat în p.8.2.

9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului

9.1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a Concursului şi asupra rezultatelor Concursului.

9.2. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu privire la excluderea din Concurs a anumitor Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul prezentului Concurs, precum și pretenții cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra fotografiilor publicate în cadrul prezentului Concurs.

9.3. Organizatorul îsi rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează metode frauduloase, cum ar fi cont fals, plagiere, etc. şi/sau care fraudează prin orice metodă posibilă rezultatele concursului.

9.4. Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea anumitor condiţii ale prezentului Regulament.

9.5. Refuzul de a respecta oricare din condiţiile necesare pentru a primi premiul, are drept consecinţă refuzul de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

9.6. Prezentul Concurs desfăşurat de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede plăţi pentru participare.

Site-ul www.casaalex.ro folosește cookies cu scopul de a vă oferi servicii mai bune și de a vă asigura o experiență de navigare mai plăcută, inclusiv prin analizarea preferințelor dumneavoastră, precum și în scopuri de marketing, în funcție de alegerea de către dumneavoastră a categoriilor de cookies. Vă invităm să accesați Politica de Utilizare Cookies care conține detalii complete despre fișierele de tip cookie și cum sunt folosite acestea.