Meniu
Your Cart

Regulament campanie Buy Back

REGULAMENT DESFASURARE CAMPANIE “BUY-BACK ELECTROCASNICE MARI”

 

1. DENUMIREA CAMPANIEI: „BUY-BACK ELECTROCASNICE MARI”

2. ORGANIZATOR:

Societatea SC AUTO ALEX SRL cu sediul social în MOLDOVA NOUA str NICOLAE BALCESCU Nr 13 Judet/Sector CARAS SEVERIN înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J11/701/1992, cod unic de inregistrare 1074871, telefon/fax 0255.540.106 email: office@autoalex.ro

3. SCOPUL CAMPANIEI:

Organizatorului ii revine obligatia si responsabilitatea pentru informarea consumatorilor privind deseurile de echipamente electrice si electronice (in continuare denumite „DEE”) precum si preluarea acestora de la client.

Campania “BUY-BACK ELECTROCASNICE MARI” se adreseaza consumatorilor si are doua directii de actiune:

(a) Informarea publicului si implicarea lui in problematica actuala a preocuparilor pentru reducerea eliminarilor de deseuri in natura, cu deosebire privind efectele nocive ale vechii atitudini la debarasarea de deseurile electrice, context in care progresele industriei in reproiectarea produselor si solutiile inovative ce le fac mai usor reciclabile, sunt teme centrale.

(b) Interactiunea activa cu publicul consumator, pentru a-l antrena in miscarea de inlocuire a vechilor aparate electrice din gospodaria sa, adesea mari consumatoare de energie, cu cele moderne, confortabile in exploatare si eficiente energetic, oferindu-i totodata solutii practice pentru degajarea celor vechi, ceea ce va stimula si colectarea deseurilor electrice din gospodariile particulare.

4. PERIOADA DE DESFASURARE: 01 IANUARIE 2024 – 31 DECEMBRIE 2024

5. ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in magazinele Casa Alex Motru, Casa Alex Caransebes.

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Programul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliu/resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data startului campaniei, si persoanelor juridice, care in perioada campaniei achizitioneaza produsele participante.

7. MECANISMUL CAMPANIEI. MENTIUNI VOUCHER

7.1. Mecanism

Campania presupune:

- predarea unui echipament vechi/deseu/DEE din categoriile de produse participante, asa cum sunt prevazute in prezentul Regulament, in magazinele Casa Alex Motru, Casa Alex Caransebes sau transportatorului - in cazul livrarii produsului nou la domiciliu;

- achizitionarea unui nou produs din categoriile de produse participante;

 - preluarea deseului;

 - emiterea, in schimbul deseului preluat, a unui voucher in valoare de 170 lei, care va putea fi utilizat ulterior de catre participantii la campanie conform prevederilor prezentului Regulament.

 La campanie poate participa orice persoana eligibila conform art. 6, care achizitioneaza din magazinele Casa Alex Motru, Casa Alex Caransebes, un produs vandut de Organizator, din categoriile de produse participante.

Pentru a participa la campanie, cumparatorul trebuie sa predea, in perioada campaniei, in magazin sau transportatorului care-i livreaza produsul nou la domiciliu, un echipament vechi (deseu/DEE) frigider cu inaltime mai mare de 1 m, lazi frigorifice,combine frigorifice, masini de spalat rufe automate, uscatoare rufe automate, masini de spalat vase, in functie de achizitia aparatului nou, in “Sistem 1 (unul) la 1(unul)” (in conformitate cu OUG 5/2015), adica preda acelasi tip de echipament ca cel care il cumpara, complet (nedezmembrat), dupa cum urmeaza:

La achizitia de frigidere cu inaltime mai mare de 1 m, lazi frigorifice,combine frigorifice, masini de spalat rufe automate, uscatoare rufe automate, masini de spalat vase – clientii vor primi un voucher de 170 lei daca vor preda un echipament vechi din categoria celor mentionate mai sus. Prin echipament vechi mare frigorific se intelege: frigidere cu inaltime mai mare de 1 m, lazi frigorifice, combine frigorifice, masini de spalat rufe automate, uscatoare rufe automate, masini de spalat vase, indiferent de marca.

Predarea echipamentului vechi (DEE) trebuie sa se realizeze in perioada Campaniei, fie la data achizitiei produsului nou din magazin, fie la o data ulterioara care se incadreaza in perioada Campaniei, daca clientul solicita livrarea produsului nou la domiciliu/sediu..

In cazul achizitiilor efectuate in magazinele participante, clientii vor informa personalul din magazin ca, in momentul livrarii prodului nou, vor preda la schimb un echipament vechi (DEE) pentru a beneficia de voucherul de 170 lei.

Clientii care nu au predat echipamentul vechi in momentul livrarii produsului nou si doresc sa beneficieze de voucherul de 170 lei, au posibilitatea de a-l preda ulterior in magazinele fizice participante, in perioada campaniei.

Echipamentul vechi predat nu se mai poate restitui sub nicio forma (in caz de retur al facturii) deorece acesta este reciclat imediat.

In cazul unui eventual retur, voucherul primit si nefolosit se va returna. In cazul in care voucherul a fost consumat, contravaloarea acestuia va fi retinuta din suma ce urmeaza a fi rambursata.

Prevederile prezentului Regulament nu aduc atingere drepturilor cumparatorilor acordate de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Livrarea/predarea produselor noi si preluarea echipamentelor vechi se poate face la domiciliului clientului.

Echipajul de transport nu face instalari pentru produsele noi si respectiv demontari pentru produsele vechi (deseuri).

7.2. MENTIUNI PRIVIND EMITEREA SI UTILIZAREA VOUCHERELUI

In cazul achizitiei si predarii, in magazinele fizice participante, a produsului electrocasnic vechi/DEE, voucherul (care consta intr-un cod de reducere format din caractere alfanumerice) se va emite la biroul de informatii, imediat dupa incasarea pretului produsului nou achizitionat si imprimarea bonului fiscal. Emiterea voucherului este conditionata de selectarea optiunii de predare a echipamentului DEE. Daca din tranzactie lipseste optiunea de predare a echipamentului DEE, voucherul nu se va emite.

Voucherele eliberate pentru echipamentele DEE predate in magazin/care urmeaza a fi predate transportatorului la momentul livrarii noului produs sunt inactive si nu se pot folosi. Acestea se vor activa automat in functie de caz:

a)     In functie de statusul predarii echipamentului, dupa confirmarea ca echipamentul DEE  a fost ridicat de la client, in termen de maximum 15 zile.

b)     In cazul predarii in magazin a produsului electrocasnic vechi, voucherul se va activa in ziua urmatoare predarii acestuia.

Voucherul oferit poate fi utilizat in maxim 3 luni de la acordare si activare, pentru achizitia oricarui produs, prin achizitii din magazinele participante.

Voucherul acordat se aplica direct la casa de marcat, la achizitia unuia sau mai multor produse, in conditiile prezentului Regulament.

Voucherul poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda/bon fiscal, iar in cazul in care nu este folosita intreaga valoare a voucherului, valoarea ramasa nu poate fi folosita pentru o achizitie ulterioara.

Voucherul nu se poate cumula cu alte promotii/campanii de reducere de pret prin care se acorda discount.

Voucherul nu se poate cumula cu un alt voucher aflat intr-o alta campanie sau aceeasi Campanie.

Clientul nu poate primi contravaloarea in bani a voucherelor.

Voucherul nu se cumuleaza cu voucherele oferite in cadrul programului Rabla pentru electrocasnice, finantat de Ministerul Mediului prin AFM.

8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea actiunii, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

9. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor de la sediul Organizatorului.

10. CLAUZE FINALE

Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din actiunea „ BUY-BACK ELECTROCASNICE MARI” vor fi disponibile in magazinele participante si online pe www.casaalex.ro.

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’).

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri: in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

·       organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discount-ului/ buyback-ului la produsele participante;

·       utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);

·       transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

·       prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);

·       plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

·       in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

·       solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;

·       punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, vor fi cele solicitate cu ocazia intocmirii facturii.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal.

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila

Furnizorii produselor participante la Campanie

Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor

 Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

12 - CONDITII GENERALE

12.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

12.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

12.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

 

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

14. LITIGII SI LEGISLATIE

14.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

14.2. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

15. DISPOZITII FINALE

15.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

15.2. SC AUTO ALEX SRL isi rezerva dreptul de a modifica/inceta regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila, prin publicarea pe site-ul www.casaalex.ro.ro

15.3. SC AUTO ALEX SRL isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara campania.

15.4. SC AUTO ALEX SRL isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

15.5. SC AUTO ALEX SRL nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

15.6. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 0770587861.

Organizator,

SC AUTO ALEX SRL

Site-ul www.casaalex.ro folosește cookies cu scopul de a vă oferi servicii mai bune și de a vă asigura o experiență de navigare mai plăcută, inclusiv prin analizarea preferințelor dumneavoastră, precum și în scopuri de marketing, în funcție de alegerea de către dumneavoastră a categoriilor de cookies. Vă invităm să accesați Politica de Utilizare Cookies care conține detalii complete despre fișierele de tip cookie și cum sunt folosite acestea.